Orchestr a sbor Akademie sociálního umění Tabor

 

          •   Hlavní stránka

          •   Koncerty

          •   Repertoir

          •   Foto-galerie

          •   Odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


Orchestr a sbor Akademie sociálního umění Tabor byl založen na podzim   roku 2001 z potřeby podílet se vlastní tvorbou na kráse obsažené v hudbě.  Jeho členy jsou studenti, lektoři a přátelé Akademie  sociálního   umění v Praze. Je hudebním  tělesem zcela amatérským, svobodným a nezávislým na světské slávě. Přesto se sbor a orchestr od doby svého vzniku, kdy výsledkem společné práce byl především radostný zážitek ze společné tvorby,  vyvinul do podoby,  kde se stává cílem  tuto  radost  také sdílet s ostatními na pravidelně pořádaných koncertech. Díky společnému úsilí a odvaze i vlídnému tlaku sbormistra Jana Braunsteina se tak postupně stále lépe daří naplňovat krásou své hlasy, libě rozeznívat tóny hudebních nástrojů, přijímat dar hudby do svých srdcí a svým umem pak rozeznívat krásnou hudbu i v srdcích ostatních.

    
Koncert v Lázních Libverda (2004)             Uherský tanec č.5 na kolonádě

První
samostatné vystoupení, Obec křesťanů, Praha

13. června 2003

   

     
  
Soustředění v Nové Vsi nad Popelkou - kostel sv. Prokopa (2003)

   Praha, Martin ve zdi (24.6.2005),
zkouška před koncertem

(Fotografie v lepší kvalitě najdete ve foto-galerii.)